Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Stort brasilianskt intresse för Lindholmen Science Park

Den 3 november besökte en grupp brasilianska journalister från finans- och allmänpress Lindholmen Science Park. De var intresserade och lyssnade till information om öppen innovation och det svensk-brasilianska projektet CISB Sweden, som Lindholmen Science Park driver.

Utöver allmän information om Lindholmen Science Park och framgångsfaktorerna till områdets och verksamhetens utveckling fick journalisterna en djupare genomgång av Security Arena.  Security Arena Lindholmen är en nationell arena för forskning och utveckling inom samhällssäkerhet med syfte att utveckla nya eller förbättrade förmågor inom det svenska krishanteringssystemet.

Sedan fick de även dragning om CISB Sweden, Lindholmen Science Parks innovationsarena mellan Sverige och Brasilien, som på uppdrag av Vinnova är en svensk nod för samarbete inom utvecklingsprojekt med Brasilien. Arenan är bland annat en samarbetspartner till det svensk-brasilianska innovationscentret i Sao Bernardo dos Campos i Brasilien (CISB).

Besöket var en del av en längre resa i i Sverige med flera besök inom industrin för att lära sig mer om svensk-brasilianskt samarbete och framgångsfaktorerna med trippel helix.

Läs mer om CISB