Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Strategiska forskningspengar till Göteborg

Idag offentliggjordes målen för regeringens miljardsatsning på strategiskt viktig forskning. Chalmers föreslås få drygt 700 miljoner för fem strategiska områden. Den tekniska högskolans forskning om hybridbilar hör till vinnarna.

"Vi är väldigt glada här idag", meddelade Chalmers rektor Karin Makides när fördelningen av forskningspengarna offentliggjordes.

Pengarna ska för Chalmers del gå till forskning inom områdena energi-, material-, nano-, produktion- och transportteknik.
Ett av tre huvudområden i projektet är forskning kring elanvändningen i bilar, särskilt hybridbilar.
"Det handlar bland annat om olika material, batterilagring och systemoptimering", säger Thore Berntsson, professor vid Värmeteknik och maskinlära, som tilldelas 58 miljoner kronor.

Göteborgs universitet föreslås få 180 miljoner kronor för projekt om bland annat cancer- och klimatforskning. Universitetet är med inom sju områden som föreslås få medel. I sex ansökningar samarbetar Göteborgs universitet med Chalmers och Lunds universitet.

Läs mer: http://chalmersnyheter.chalmers.se/