Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Svensk-amerikanskt samarbete för hållbar utveckling utvidgas

Näringsdepartementet undertecknade igår ett samarbetsavtal med USA för långsiktigt hållbara transporter. Avtalet undertecknades på det amerikanska transportministeriet i Washington DC som ett led i ländernas gemensamma arbete för hållbar utveckling.


-Syftet med samarbetet är att USA och Sverige ömsesidigt ska utbyta erfarenheter och överföra kunskap inom områden som exempelvis trafiksäkerhet, urbana transporter, fossilfria fordon och tillgänglighet i transportsystemet.


-USA och Sverige har en lång tradition av bilateralt samarbete och de senaste åren har frågor om hållbar utveckling fått en alltmer framträdande roll i dessa relationer. Transportsektorn har varit en bidragande orsak till klimatförändringarna, nu säkrar vi steg för steg att den också blir en självklar del av lösningen, säger  Åsa Torstensson.


Avtalet undertecknades på det amerikanska transportministeriet av infrastrukturministerns statssekreterare Leif Zetterberg och hans amerikanske kollega John D. Porcari.


-Infrastruktur och transporter handlar inte bara om hur många kilometer järnväg eller hur många broar som byggs per år. Det handlar också om att skapa ett sammanhållet och långsiktigt hållbart system som svarar emot de förväntningar som en alltmer globaliserad värld ställer på oss. Men Sverige kan inte göra det arbetet på egen hand - därför är det med glädje vi välkomnar detta fördjupade samarbete med USA, säger Leif Zetterberg.


Mer info Regeringskansliet>>