Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Testbäddar visar vägen framåt i Almedalen

Niklas WahlbergTest, provning och certifiering krävs allt oftare för att produkter och tjänster skall kunna nå marknaden. För detta krävs ofta samverkan mellan olika aktörer från industri, forskningsutförare och offentliga verksamheter.

Olika perspektiv på området redovisades den 7 juli när VINNOVA bjöd in till ett seminarium i Almedalen. Bland andra deltog Lindholmen Science Parks VD Niklas Wahlberg som pratade om Test Site Sweden, ett program inom Lindholmen Science Park med uppgift att utveckla nya test- och demonstrationsmiljöer för fordon.Övriga medverkande var Charlotte Brogren, GD VINNOVA, Jan-Eric Sundgren, AB Volvo, Hans Brändström, Transportenheten Näringsdepartementet, Per Eriksson, Lunds universitet, Torbjörn Suneson, Trafikverket, Tomas Kåberger, GD Energimyndigheten. Moderator var Ove Pettersson, VINNOVA. 

Läs mer på VINNOVAS hemsida

Läs mer om Test Site Sweden