Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Think tank-projekt möter utmaningar för demokratin

International Youth Think Tank grundades 2018 av tidigare EU-kommissionären Cecilia Malmström och statsvetaren Urban Strandberg med målet att främja demokratirörelsen bland 18–24-åringar i Europa. Nu går stiftelsen Markus och Amalia Wallenbergs Minnesfond in med finansiering under 2021–2023 och samtidigt flyttar detta viktiga projekt till Lindholmen Science Park och blir en del av det växande programmet Medier & demokrati.
IYC2020 genomfördes på grund av Corona-pandemin digitalt och sändes från Visual Arena Lindholmen. 24 deltagare hade valts ut bland 218 sökande från 38 länder.

De senaste två åren har ungdomar, via öppna utlysningar, bjudits in att söka till veckolånga International Youth Conferences (IYC), som modereras för att åstadkomma ett informerat, jämlikt och målinriktat arbete. Beslutsfattare och akademiker deltar som inspirationsföreläsare och kommentatorer. Nästa konferens planeras att genomföras den 13-16 september 2021 på Lindholmen Science Park.

– Att samla unga människor, beslutsfattare och högt profilerade yrkesverksamma från industri, akademi, kultur, politik och civilsamhället är en hörnsten vår arbetsmetod, så Lindholmen Science Park kommer vara en mycket attraktiv miljö för think tankens ungdomar. Vår förstudie har visat att denna metod är framgångsrik och betonat hur mycket alla parter uppskattar att möta varandra för att diskutera framtidsutmaningarna, säger grundaren och projektledaren Urban Strandberg.

Konferensernas uppgift är att välja ut utmaningar för det öppna demokratiska samhället samt utveckla beslutsförslag för hantering av dessa utmaningar. Beslutsförslagen utvecklas och förankras sedan i en förädlingsprocess som kallas IYTT Bottom-Up Policy Advise Loop. Lokala studiecirklar förankrar förslagen hos en bredare allmänhet och slutresultatet är Policy Briefs som publiceras på IYTTs hemsida, samt presenteras i öppna seminarier.

Under den kommande treårsperioden ska projektet utveckla ytterligare aktiviteter och verksamheter för att sprida idéer och träna de unga deltagarna i rollen som demokratientreprenörer.

– Lindholmen Science Park kommer också vara en mycket fruktbar plattform för think tankens utveckling av samarbeten och partnerskap. Vi ser mycket fram emot att bidra till Lindholmens aktiviteter, nätverk och inte minst en nära samverkan med programmet Medier & demokrati, säger Urban Strandberg.

Läs mer på: www.iythinktank.com

Fakta:

Projektet har bedrivits som en förstudie under 2019 och 2020 med finansiering från Global Business Gate och placering vid KVVS-Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-samhället i Göteborg. IYC2019 hölls på Svenska Mässan i Göteborg med 31 ungdomar från lika många länder, utvalda bland 199 sökande. IYC2020 genomfördes på grund av Corona-pandemin digitalt och sändes från Visual Arena Lindholmen. 24 deltagare hade valts ut bland 218 sökande från 38 länder. Konferenserna har kunnat genomföras med stöd från EU-kommissionens svenska representation, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.