Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Tolv startups utvalda att samarbeta med sex världsledande svenska industriföretag

Idag presenterar MobilityXlab de tolv startupbolag som valts ut att vara med i skapandet och utvecklandet av framtidens mobilitet tillsammans med sex av Sveriges största industriföretag. Till årets andra grupp av utvalda företag har DPella/Sverige, Deep Scenario/Tyskland, IVEX/Belgien, AgeVolt/Slovakien, Chargetrip/Nederländerna, DataTor Lab/Sverige, Emsense/Sverige, Kontrol/Österrike, RadChat/Sverige, Sekai/Malta, Lolo/Sverige och Omen Technologies/Sverige getts möjligheten efter en omfattande urvalsprocess.

MobilityXlabs sex grundare CEVT, Ericsson, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group och Zenseact, ser fram emot samarbetet.

– Vi är glada att kunna välkomna tolv nya startup-företag till MobilityXlab. Dessa high-tech-företag kommer komplettera oss sex partners i vår gemensamma strävan att öka innovationstakten för renare, säkrare och mer effektiva mobilitetslösningar, säger Johan Lunden, senior vice president Volvo Group och ordförande i MobilityXlab.

De utvalda startupbolagen kommer från hela världen och representerar banbrytande idéer inom kostnadseffektiva AI-lösningar, elektromobilitet, sensormjukvara, och In-Cabin teknologi. Ett eventuellt deltagande är avgiftsfritt.

– Det här är en fantastisk möjlighet för oss på DPella att samarbeta med världsledande företag. Vi delar en passion för skapande av datasäkerhet för framtidens mobilitet, och detta ger oss som startup-företag möjlighet att kunna skala upp snabbare. MobilityXlab erbjuder en flexibel arbetsprocess som passar oss som startup mycket väl, kommenterar Alejandro Russo, CEO och medgrundare på Göteborgsföretaget DPella.

mobilityxlab_cluster.png

Öppen samarbetsplattform ett framgångsrecept

Det unika med MobilityXlab är närheten till sina världsledande industripartners, vars representanter är mycket involverade i verksamheten i allt från att screena nya sökande till att leda samverkansprojekten. Denna innovationshub från Lindholmen Science Park i Göteborg, har lyckats bygga ett dynamiskt ekosystem med visionen om en öppen samarbetsplattform; en mötesplats som öppnar för innovationer och lösningar för ökad global konkurrenskraft inom framtidens mobilitet.

– Det är en win-win situation. De startups som vi välkomnar in till MobilityXlab idag får genom oss input från väletablerade industriföretag. De får hjälp att bygga vidare på affärsidéer och fortsätta utveckla potentialen i en innovation. Vi erbjuder en öppen plattform för samarbeten, och gemensamma lösningar för att öka en global närvaro. Vi tror oss därigenom kunna accelerera innovation, säger Katarina Brud, Director MobilityXlab.

katarina_brud_director_mobilityxlab.jpg

En sex månader lång resa

Urval till MobilityXlab görs två gånger årligen, med alla partners djupt integrerade i processen.

– Sedan starten i oktober 2017 har MobilityXlab sett elva framgångsrika projekt utvecklas av 47 utvalda startups som getts chansen till samarbete med partnerbolagen. Arbete med innovation handlar inte bara om vad företagen gör själva, utan också om vilka partners de har tillgång till och kan samarbeta med, säger Katarina Brud, MobilityXlab.

Startupbolagen påbörjar nu en resa med MobilityXlab som varar minst sex månader. Under denna tid blir utvecklingen av samverkansprojekten noga kontrollerade och utvärderade. Efter sex månader kan en startup få ytterligare sex månaders förlängning, eller bli en alumni och vara del av nätverket för framtiden.

Läs mer om MobilityXlab här. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Katarina Brud, Director MobilityXLab          
katarina.brud@mobilityxlab.com
+46 70 866 2977

MOBILITYXLAB I KORTHET

MobilityXlab grundades i oktober 2017 av industribolagen Ericsson, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group och Zenseact. CEVT anslöt i december samma år. Lindholmen Science Park står som värd för initiativet. MobilityXlab har också stöd från Vinnova och Västra Götalandsregionen. Under MobilityXlabs första 3,5 år har innovationshuben fått ansökningar av startupbolag från mer än 38 länder, bjudit in 47 att delta vilket lett till mer än 60 koncepttest (PoC) och 11 kommersiella kontrakt/ partnerskap.
 

MER INFORMATION OM VARJE STARTUP

AFFORDABLE AI
Deep Scenario, Tyskland – deepscenario.com
DeepScenario tillhandahåller mycket exakta och verkliga trafikdata för utveckling av avancerade automatiska förarassistentsystem och autonom bilkörning. 

IVEX, Belgien – Ivex.ai
IVEX tillhandahåller en dataanalysplattform för utvecklare att få insikter för att bedöma, förbättra och validera AD / ADAS-system. Det mäter säkerhetsprestanda för AD / ADAS-system i stora verkliga eller simulerade inspelningar och identifierar utmanande scenarier för att skala den testbaserade valideringen till nya ODDs.

DPella, Sverige – dpella.io
DPella möjliggör dataanalyser baserade på persondata som respekterar individens integritet. De erbjuder en matematiskt bevisad, värdeskapande lösning för företag att dela, publicera och använda dataanalyser, baserad på persondata, som är garanterat integritetsbevarande.

SENSOR SOFTWARE INNOVATION
Emsense, Sverige – emsensetech.com
Emsense AB, baserat i Göteborg, utvecklar teknik för fordonsindustrin med huvudfokus på att rädda liv om en trafikolycka inträffar. Som passagerare kan du vara säker på att få rätt medicinsk vård om du är inblandad i en trafikolycka.

Kontrol, Österrike – kontrol.tech
Avancerade förarassistanssystem och funktioner som banar väg för helt autonom körning. Kontrol levererar SW-modulen som behövs för att säkerställa lagstiftning och regelefterlevnad för OEM-tillverkares och Tier1-leverantörers självkörande teknik.

RadChat, Sverige – radchat.tech
Radchat erbjuder en helt ny metod inom fordonskommunikation. Genom att integrera kommunikation och radar sensorer kan vi proaktivt radera radarstörningar, förbättra funktionaliteterna hos radarsensorer och öppna för nya möjligheter inom datadelning.

Omen Technologies, Sverige – omen-technologies.com
Omen är ett cybersäkerhetstartup som skyddar fordon från cyberattacker genom en AI-driven säkerhetsanalysplattform som övervakar och upptäcker cyberattacker i realtid. Omens lösning agerar lokalt i fordonet vilket gör det oerhört effektivt och hållbart eftersom det eliminerar behovet av att överföra stora volymer av krypterad data för säkerhetsanalys.

ELECTROMOBILITY
AgeVolt, Slovakien – agevolt.com
AgeVolt är ett omfattande EV-laddningsekosystem som består av distinkta men integrerade produkter - smarta EV-laddare, intelligent energihanteringssystem och en digital plattform (drivs av blockchain).

Chargetrip, Nederländerna – chargetrip.com
Chargetrip är en världsledare inom plattformar för Smart EV Routing. Vi gör elektrisk bilkörning, och laddning, smidigare och sänker samtidigt operativa kostnader. 

IN-CABIN TECH
DataTor Lab, Sverige– data-tor.com
Med ett unikt ramverk för integritet ger DataTor fullständig kontroll över anslutningsdata till fordonsanvändare genom att samarbeta med OEM och deras partners, vilket möjliggör rättvis dataanvändning för alla. Målet med DataTor är att skapa datakännedom och ge tillbaka kontrollen till användarna.

OTHER
Lolo, Sverige – lolo.company
Grundarna bakom Lolo har stor branschvana av att bygga plattformar för IoT och mobila applikationer. Med Lolo har vi tagit steget till att bygga alla de funktioner inom Serverless Compute och Networkless Connectivity som vi själva har saknat under det senaste årtiondet när vi har hjälpt bolag inom fordons- och transportindustrin.

Sekai, Malta – sekai.io
SEKAI utvecklar en skalbar Digital Twin-integrationsplattform som hjälper stora företag att sammanföra verkliga människor och system med patenterad verklighetsfångande teknik. Grund för framtida AI-initiativ i stor skala.