Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Trafikolyckor i Göteborg blir forskningsprojekt

Nu finns olycksutredare på plats direkt efter att en trafikolycka har inträffat i Göteborgsområdet. Sedan en månad testar fordonsindustri, myndighet, högskola och sjukvård nya metoder för att bättre utreda trafikolyckor. Projektet heter INTACT och drivs på forskningscentrum Safer på Lindholmen.

INTACT-teamet utreder cirka fem olyckor per vecka och står redo 14 timmar per dygn under vardagarna. Teamet åker direkt till en trafikolycka när ett larm från SOS Alarm kommer in. Med sin specialutrustade bilen åker teamet till olycksplatsen, där de efter tillstånd från räddningsledaren börjar utreda olyckan. Teamet tittar på vägmiljö och de inblandade fordonen på plats. Senare görs även en grundligare kontroll av fordonen, för att samla in information om exempelvis säkerhetsbälte, airbags osv.

INTACTs syfte är att utveckla metoder för att bättre utreda trafikolyckor. Målet är att identifiera insatser som minskar antalet personskador vid trafikolyckor. Projekt bygger på ett aktivt samspel mellan forskning, myndighet och näringsliv och har sin bas på forskningscentret Safer på Lindholmen.

FAKTA:
INTACT - Investigation Network and Traffic Accident Collection Techniques, är ett projekt som följer Triple Helix modellen som bygger på samspel mellan forskning, myndighet och näringsliv. I INTACT samverkar Chalmers tekniska högskola och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet med Vägverket, sjukvården och svensk fordonsindustri (Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Volvo Bussar, Saab Automobile, Scania, Autoliv). Projektet är finansierat av industriparterna samt IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems) med totalt 33 MSEK pågår i tre år och startade i början på 2007.

http://www.chalmers.se/safer