Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

TransAtlantic flyttar till Lindholmen

Citadellet, Lindholmsallén 10Älvstranden Utveckling har tecknat hyreskontrakt med TransAtlantic om 1800 kvm på Lindholmen Science Park. De flyttar sitt huvudkontor med 75 anställda från Skärhamn till Lindholmsallén 10.

- Nu kommer vi att få en större närhet till kunder, leverantörer, branschorganisationer, banker med mera. Göteborg är en stor sjöfartsstad vilket gör att vår kompetens passar in där. Dessutom är det lättare att rekrytera personal med spetskompetens i en storstadsregion, säger Catharina Sandberg, informationschef TransAtlantic.

Sjöfart - en expansiv bransch på Lindholmen
Inom sjöfartsområdet på Lindholmen finns redan Chalmers forskningscenter Lighthouse och institutionen Sjöfart och Marin Teknik. Nu etableras även den nya satsningen med Closer inom transporteffektivitetsområdet.

Se film om sjöfartsutbildningen på Lindholmen

Mer om TransAtlantic
Rederi AB TransAtlantic drivs genom två affärsområden, Offshore/Icebreaking, och Industrial Shipping. Affärsområde Offshore/Icebreakings verksamhet omfattar isbrytning i Östersjön under januari-mars och uppdrag för offshoreindustrin, med specialistkunskap att verka i arktiska områden. 

Affärsområde Industrial Shipping består av fem divisioner; Bulk, Container, RoRo Baltic, Short Sea Bulk och Integrated Logistics. Verksamheten är främst inriktad på kontraktsbaserade transporter, framförallt för nordisk basindustri. Industrial Shipping levererar helhetslösningar för kundernas totala transportbehov – både till land och till sjöss – inklusive terminalhantering och mellanlagring.