Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Tre innovationsbolag redo för expansion

Mindmancer, Capee Group och Protaurius har samtliga bevisat att de är klara för expansion på egen hand och den 25 november examineras bolagen från Chalmers Innovation. Utvecklingen på företagsinkubatorn har varit avgörande för bolagens tillväxt.


Chalmers Innovation finns representerade på två platser i Göteborg. Dels på Chalmers Johanneberg och dels i Lindholmen Science Park. Chalmers Innovation har sedan starten 1999 varit med och startat 100 företag. Företagen hade under 2009 en total omsättning på 360 miljoner kronor och 400 anställda. Tillsammans har det under åren totalt investerats 1,24 miljarder kronor i dessa bolag. Dessa resultat gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. 


De tre bolagen som nu lämnar Chalmers Innovation är inom olika branscher och också olika till sin karaktär, men Chalmers Innovations VD Olle Stenberg ser ändå gemensamma nämnare som också bäddar för framgång.


– Bolagen leds av drivande entreprenörer och de har alla tydlig internationell potential. De har bra styrning i bolagen genom sin ledning och styrelse och de har inte minst produkter som efterfrågas av kunder, säger Olle Stenberg.


Capee Group säljer och utvecklar en mjukvara som radikalt förkortar tiden för driftproblem inom all processindustri, vilket är till fördel både ekonomiskt och miljömässigt. Bolaget har under det senaste året gjort stora affärer inom flera processindustrier, till exempel biobränsle och energi. De räknar med att under 2011 expandera rejält och även utöka försäljningen till ytterligare kundsegment.


Även Mindmancer, med sin bas på Lindholmen, står inför en fortsatt expansion. De utvecklar och säljer mjukvaror för en kostnadseffektiv bevakning, med tonvikt på integritetsskydd. De har bevakningslösningar för byggen, övervakade områden och skolor samt kameraövervakning. Under 2010 har de etablerat sig i Polen, Finland och Norge. Det är framförallt skolbevakningen, som förebygger skadegörelse och brand på skolor, som rönt störst intresse. Under nästa år räknar bolaget med att expandera i ännu fler länder.


För Protaurius finns kunderna nästan uteslutande utanför Sverige och de driver redan aktivt affärsprocesser i 37 länder. Under 2010 har de intensifierat samarbetet med internationella partners, vilka täcker 60 länder. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer ett patenterat keramiskt kulmaterial som stoppar beskjutning på ett helt nytt sätt. Kunderna finns inom militären, polisen, räddningsorganisationer och hos civila (exempelvis ambassader och hotell) i utsatta miljöer. Protaurius räknar med en fortsatt internationell expansion under nästa år.


Mer info www.chalmersinnovation.com