Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Unga får påverka utformningen av Lindholmshamnen

När det byggs nytt i attraktiva stadsdelar brukar det innebära att unga vuxna inte har så stor chans, varken vad gäller utformning eller att få boplats. Så kommer det inte vara i Lindholmshamnen. Nu genomförs ett dialogarbete med unga som har möjlighet att vara med och påverka det nya kvarteret.

Flera initiativ pågår för att Göteborg ska bli en mer inkluderande stad. Unga får nu möjlighet att påverka boendeutformningen i den intressanta och innovativa miljön runt Lindholmshamnen. Det är Riksbyggen och Älvstranden Utveckling som i samverkan planerar att bygga kooperativa hyresrätter i området. Under våren genomförs ett dialogarbete med unga vuxna, arkitekter, projektledare och experter inom olika områden.

En kooperativ hyresrätt kan enklast beskrivas som en mellanform mellan bostadsrätt och hyresrätt. Man har nästan lika stort inflytande över boendet som i en bostadsrätt och man blir medlem i en ekonomisk förening. Men den ekonomiska insatsen är relativt låg och är inget som stiger i värde.

Älvstaden ska motverka segregationen i Göteborg och för att lyckas med det krävs bland annat nya bostäder med olika upplåtelseformer. Det är fantastiskt bra att målgruppen får vara med redan från början och utforma framtidens boende. Detta är ett bra exempel på när möjlighet ges för stadens invånare att vara delaktiga i hur Älvstaden används och utvecklas, säger Evelina Johansson, processledare på Älvstranden Utveckling.

Läs mer om dialogarbetet

Läs mer om Lindholmshamnen