Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Unik konferens på Lindholmen om bristande uppmärksamhet i trafiken

Den 28-29 september samlar fordons- och trafiksäkerhetscentrumet SAFER vid Chalmers och Franska forskningsinstitutet INRETS världsledande aktörer för att diskutera hur förares ouppmärksamhet och distraktion påverkar trafiksäkerheten. Konferensen, som är den första i sitt slag, tar ett brett grepp på hur aktuell forskning om människans beteende, ny teknik och nya produkter kan samverka för att förebygga problemen. 

  
Distraktion och ouppmärksamhet är betydande trafiksäkerhetsproblem problem runt om i världen. De har dokumenterats som en betydande faktor i kollisioner och allvarliga incidenter. Problemet ökar i takt med att distraktionen ökar, både i och utanför fordonet. Till exempel konkurrerar idag SMS, mobilsamtal, hjälp- och varningssystem, komplexa trafikmiljöer med mera om förarens uppmärksamhet. 
 
- Aktuella frågor idag är exempelvis var gränsen går för distraktion? Varför? Hur kan man mäta det? och Vad kan man göra åt det? De flesta personer drar en gräns någonstans som att inte titta på TV när man kör bil, men är SMS farligt och annat inte? Är en handhållen telefon farlig men en handsfree inte? Vilka egenskaper och funktioner är farliga hos våra sofistikerade smartphones? Vilka personer är särskilt utsatta, ungdomar eller äldre, säger Trent Victor, en av arrangörerna på SAFER. 
  
Läs hela pressmeddelandet på SAFER.
Chalmers nyheter.

SAFER är ett trafiksäkerhetscentrum med placering på Lindholmen Science Park.