Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Unik körsimulator till Lindholmen Science Park

En unik körsimulator etableras nu på Lindholmen Science Park i Göteborg. Investeringen uppgår till 20 miljoner kronor och innebär att fordonsindustrin och högskolan kan bedriva avancerad forskning och produktutveckling när det gäller fordonssäkerhet.

 

Investeringen innebär att en avancerad körsimulator placeras i Göteborg. Det är Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som beslutat att ett simulatorlaboratorium för person- och lastbilar ska placeras på Lindholmen Science Park i Göteborg. Investeringen beräknas kosta 20 miljoner, varav tio miljoner kommer från Regionutvecklingsnämnden. Resterande finansiering kommer från Vinnova och VTI. År 2010 beräknas körsimulatorn vara i drift.

- Det är mycket spännande att körsimulatorn placeras i Göteborg, säger Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park.
För vårt projekt TSS Test Site Sweden blir den nya fordonssimulatorn betydelsefull. TSS har som huvuduppdrag att utveckla nya test- och demonstrationsmiljöer för fordon.

- Simulatorn blir en viktig byggsten i den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljöer på Lindholmen och den kommer att bli en magnet för nya spännande projekt. Dessutom skapas det en del nya arbetstillfällen, säger Niklas Wahlberg.

Den nya tekniken innebär att det går att utföra tester som idag inte är möjliga att genomföra. Den nya körsimulatorn gör det till exempel möjligt att skapa effektiviseringar genom att använda virtuell produktutveckling.

Etableringen innebär också att olika forskningsgrupper i framtiden, vid till exempel EU-ansökningar, skapar större möjligheter att få nya uppdrag till Sverige. I förlängningen stärker det konkurrenskraften hos den svenska fordonsindustrin.

För mer information, kontakta:
Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park AB, 031-764 70 60
Anita Bengtson, presskontakt Lindholmen Science Park AB, 031- 764 70 20