Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Unika färdplaner för framtidens fordon

FFII ett världsunikt samarbete har fordonssektorn och ansvariga myndigheter tagit fram färdplaner som visar hur nya fordonskoncept ska stärka industrins konkurrenskraft och nå högt ställda samhällsmål inom klimat och trafiksäkerhet. Detta kommer att presenteras vid en konferens på Lindholmen Science Park den 26 oktober.

Hur ska svensk fordonsindustri stå stark i den internationella konkurrensen? Kan framtidens transporter ske med minimal miljöpåverkan och färre trafikolyckor? Färdplanerna ger en strukturerad bild av kommande forsknings- och utvecklingsbehov inom fordonssektorn samt förväntade resultat i form av mindre fossilberoende, högre trafiksäkerhet och effektivare nyttjande av fordon och infrastruktur.

FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) är värd för konferensen som går av stapeln på Lindholmen Conference Centre den 26 oktober. Företrädare för industri och myndigheter presenterar vägen framåt för Sverige inom framtidens fordon och hållbara transporter. Konferensen lyfter även fram resultat av fordonsindustrins och statens samverkan för miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft inom ramen för de fordonsforskningsprogram som pågått sedan 1994 och idag sker genom FFI.

Medverkar gör:
Håkan Ekengren, statssekreterare, Näringsdepartementet, Jan-Eric Sundgren, direktör miljö- och samhällsfrågor, AB Volvo, Paul Welander, kvalitetschef, Volvo Personvagnar, Lars Stenqvist, senior vice president, Scania, Mats Fägerhag, teknisk utvecklingschef, Saab Automobile, Fredrik Sidahl, vd, FKG, Anna Dubois, Chalmers, Charlotte Brogren, generaldirektör, VINNOVA, Gunnar Malm, generaldirektör, Trafikverket samt Anders Lewald, enhetschef, Energimyndigheten.

Välkommen till FFI-konferens den 26 oktober på Lindholmen!


Anmäl dig här