Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Unikt samarbete skapar förutsättningar att utveckla energieffektiva transportsystem

Anneli HulthénAnneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, betonar de stora möjligheter som nu finns att utveckla nya, energieffektiva transportsystem. Göteborg har en unik blandning av kunskap samlad på ett ställe. Hon anser att Lindholmens Science Park kan vara den plattform som krävs för en samverkan mellan näringsliv, forskarvärlden och olika samhällsaktörer. 

Hur kan man utnyttja Göteborgsregionens innovationskraft på bästa sätt?
- På det sätt som vi gör, genom att låta människor från olika verksamheter och kunskapsområden mötas. Det öppnar ögonen för nya perspektiv och sätter tankarna i rörelse. Men det måste också finnas organisatoriska förutsättningar för att nya idéer verkligen ska kunna fångas upp och omsättas i handling. En ny idé blir en innovation först när den kommer i bruk. 

Vad kan Lindholmen Science Park bidra med i detta arbete?
- Det är väl just detta, att vara en plattform för samverkan mellan stora och små företag, forskarvärlden och olika samhällsaktörer. Jag tror det är viktigt att parken uppfattas som neutral mark där man kan bygga upp ömsesidig tillit i nätverk som inte bara är kreativa utan också blir handlingskraftiga genom de medverkandes olika materiella och immateriella resurser.

Vilka möjligheter skapas?
- Ett område där jag ser fantastiska möjligheter är utvecklingen av nya, energieffektiva transportsystem. Här har vi en unik blandning och koncentration av kunskaper i Göteborgsregionen. Det är Chalmers och universitetet, fordonsindustrin, hamnen, sjöfarten, transportbranschen, Göteborgs Energi och mer därtill. Här tror jag vi kan uträtta stordåd.
Då lämnar vi inte bara viktiga bidrag till den nödvändiga globala omställningen till ett hållbart samhälle, utan framgångar här innebär också nya arbetstillfällen och inkomster i Göteborgsregionen.  

Hur påverkar processen Göteborg ur ett europeiskt perspektiv?
- Jag tror att det sätt som vi har hittat att samarbeta på, och att vi verkligen satsar på det, gör att vi ligger långt framme i ett europeiskt perspektiv. Det bekräftas ju också i internationella jämförelser och undersökningar. Nu senast i en OECD-rapport som värderade våra system och goda samarbetsklimat mycket högt.

Vad är nästa steg i processen?
- Att se till att inte tappa skärpan av allt beröm vi får. Allvarligt talat, jag tror det finns en risk att vi börjar känna oss nöjda med att ha legat i framkant ett tag. Det är lätt att bli omsprungen.