conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Nyheter

Uppdrag för hållbarhet och innovation

14 september 2012

För dig som jobbar med hållbara idéer och innovativ teknik finns nu ett spännande uppdrag utöver det vanliga. Konsortiet bakom Lindholmshamnen; Älvstranden Utveckling, HSB Göteborg, Peab Sverige och Skanska Nya Hem, planerar att arrangera ett parallellt uppdrag avseende hållbara idéer och innovativteknik inom två temaområden; Energisystemlösningar ur ett resurshushållningsperspektiv och Funktionellt nyttjande av grönska och vatten för utvecklingen av den nya stadsdelen Lindholmshamnen i Göteborg.

Lindholmshamnen ligger mitt i Lindholmen Science Park. De befintliga byggnaderna i området rymmer över 300 högteknologiska, innovativa företag som bildar ett kluster tillsammans med forskning och akademi. Området skall nu kompletteras med bostäder och lokal service och arrangören har ambitionen att knyta an till denna innovativa miljö.

Läs mer om uppdraget »
Sista dag för intresseanmälan är 17 september.