Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Vägen mot fossiloberoende fordon

Test Site Sweden, Elforsk, Svensk Energi och Power Circle vill rikta ett stort tack till alla er som deltog i konferensen den 7 februari 2013 om Vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta.

Transportsektorn står för en dryg tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp och personbilarna är till över 90 procent beroende av fossila bränslen. Att minska fossilberoendet innebär både tekniska och politiska utmaningar. Kraftfulla styrmedel kommer att krävas. Och alla utsläppssnåla bränslen måste användas. Alla presentationerna finns nu tillgängliga på Elforsks webbsida elforsk.se »

Rapporten Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 (Elforskrapport 12:68) finns också på Elforsks webbsida, Roadmap fossiloberoende »

På uppdrag av Elforsk och Svensk Energi har analysföretaget Profu under 2012 arbetat med att ta fram en färdplan för ett fossiloberoende transportsystem för Sverige år 2030. Syftet med arbetet – som genomförts i bred samverkan med ett fyrtiotal organisationer, forskare och myndigheter – har varit att visa på vilka åtgärder, vägval, beslut och styrmedel som kommer krävas för omställningen. 

Avsikten konferensen var att diskutera de utmaningar och möjligheter som ligger i omställningen av transportsektorn. Konferensen anordnas av Elforsk och Svensk Energi i samverkan med Test Site Sweden inom LIndholmen Science Park och Powercircle.