Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Värderingar styr teknik för framtidens fordon

SEVSVid utvecklingen av framtidens fordon är det viktigare med politiska styrmedel och människors värderingar än de tekniska möjligheterna vid valet av framtidskoncept. Detta är grunden för arbetet inom projektet SEVS, Safe Efficient Vehicle Solutions, som samlar forskare från akademi, fordonsindustri och myndigheter. Den 15 juni presenterar de sju olika fordonsidéer kopplade till fyra framtidsscenarier. Det sker på Lindholmen i Göteborg.

- Ett brett angreppssätt är det viktiga. Att vi till exempel ska göra energisnåla bilar är en alldeles för smal ingång. De måste samtidigt vara mycket säkra och anpassade för det samhälle de skall användas i. Elbilar i ett samhälle som inte lägger skatt på koldioxid är en halvdan lösning. Samma elbilar är en utmärkt lösning i ett scenario med höga skatter på koldioxid från elproduktion, säger Anders Grauers, forskare inom Svenskt hybridfordonscentrum.

Inom SEVS samlas experter från många olika områden för att kunna studera viktiga synergieffekter och möjliga konflikter mellan olika nya teknologier. Avsikten är att lyfta frågor om framtidens fordon från att handla om enbart tekniklösningar till att ingå i ett större sammanhang, där fordonet ses som en del i samhällets transportsystem.

Tre av SEVS framtidskoncept
De sju olika fordonskoncepten som presenteras under dagen illustrerar tillsammans olika sätt att nå SEVS mål om säkra, energieffektiva och kostnadseffektiva framtida fordon, och hur faktorer i samhället påverkar vilka lösningar som kommer eller inte kommer att användas.

- Inget fordon kan analyseras utan att sättas i ett sammanhang. Vi har visat att det är omöjligt att idag utse vilket fordonskoncept som kommer att vara den rätta lösningen 2030, dels på grund av osäkerheter i tekniska faktorer, men i ännu högre grad på grund av osäkerhet i faktorer i samhället, säger Else-Marie Malmek från fordonssäkerhetscentrumet SAFER, projektledare för SEVS.

Därför har SEVS byggt upp flera möjliga framtidsscenarier, baserade på internationella trender och drivkrafter som finns idag. Fyra olika scenarier har skapats för att kunna hantera osäkerheterna och skapa en robust forskningsstrategi.

Läs mer här