Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Västra Götalandsregionen ser utvecklingspotentialen på Lindholmen Science Park

Regionutvecklingsnämnden fattade den 11 juni beslut om ett mycket omfattande program för att stimulera omställning och hållbar utveckling inom näringslivet i Västra Götaland. 150 miljoner kronor avsätts till programmet ”InMotion – en kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar”.

InMotion ska stimulera omställning och hållbar utveckling inom näringslivet i Västra Götaland. Det handlar om att kraftsamla kompetenser och resurser inom industri, samhälle och kunskapsorganisationer för utveckling av några strategiska framtidsområden, vilket kan generera positiva effekter för den västsvenska konkurrenskraften på såväl kort som lång sikt.
"Vi ska ta bättre vara på möjligheter att driva på omställning och utveckling genom innovativ upphandling och affärsdriven hållbar utveckling. Genom InMotion vill vi också stärka konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer där akademin och institut i än högre utsträckning än idag möter industriell utveckling och tillämpning", säger Kent Johansson, regionutvecklingsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Mål att bli Europaledande 
Det övergripande målet för programmet InMotion är att ”Västra Götaland ska vara en av Europas ledande regioner inom miljö, energi och nästa generations hållbara transportlösningar”.

Insatser prioriteras på följande sex områden:
1.Miljöer för kunskapsutveckling, test och demonstration
2.Utvecklingsprojekt - produkter, tjänster och processer
3.Internationalisering
4.Marknadspåverkande insatser - utveckling av metoder för innovationsupphandling
5.Företagsfinansiering
6.Förstärkning av samverkansplattformarna Lindholmen Science Park i Göteborg och Innovatum i Trollhättan