Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Vinnova ger 150 miljoner till miljöinnovationer

LastbilHur människor och gods ska transporteras i städerna är en av de stora framtida miljöutmaningarna. Därför har projektet ”Hållbara transporter i citymiljö” inom Lindholmen Science Park fått 4,5 miljoner kronor från Vinnova för att utveckla nya koncept inom området hållbara transporter.

Vinnova investerar i utvecklingen av nya lösningar för minskad klimat- och miljöpåverkan för framtidens hållbara samhälle. Satsningen ”Miljöinnovationer” delar totalt ut 150 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra med ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan. Projektet Hållbara transporter i citymiljö, med Lindholmen Science Park i Göteborg som huvudman, är ett sådant och har därför tilldelats 4,5 miljoner kronor.

Målet med projektet är att bidra till en hållbar stadsutveckling: 
- Det behövs en ökad förståelse för hur existerande infrastruktur och transportsystem kan optimeras, utan att för den delen göra allt för stora investeringar. Samtidigt ser vi också ett ökat behov av att integrera avancerad informationsteknik i framtida transportlösningar, säger Niklas Wahlberg, vd, Lindholmen Science Park AB.

Projektet kommer att arbeta med att sammanlänka de olika perspektiven för stadsplanering, transport, logistik- och fordonsteknik. Dessa områden är ofta separerade från varandra, men genom att föra dem samman skapas ny kunskap och riktlinjer för hur nya lösningar kan användas i såväl nya som befintliga stadsplaneringsprojekt.
- Vi ser goda möjligheter att bygga upp kompetens och skapa framtida konkurrensmöjligheter inom området för hållbara transportlösningar inom stadsmiljöer, säger Niklas Wahlberg, vd, Lindholmen Science Park.

Projektet löper under tre år (2010-2013) och leds av Lindholmen Science Park. Övriga partners utgörs av Volvo Technology, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad Trafikkontoret och Älvstranden Utveckling AB.  

För mer information, kontakta:
Anita Bengtson, kommunikationschef
Tel: 031-764 70 20
Epost: anita.bengtson@lindholmen.se

Lindholmen Science Park är ett världsledande center för forsknings- och utvecklingsprojekt   i samarbete med aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle. www.lindholmen.se