Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Vinnova utökar sin satsning på det svenska AI-ekosystemet

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har beslutat att göra ett långsiktigt åtagande för AI Innovation of Sweden genom att finansiera satsningen 100 miljoner kronor under perioden 2020-2024.

AI Innovation of Sweden startade 2019 i samarbete med då dryga 40 grundande partners. Nu, ett år senare, har verksamheten expanderat och nära 70 organisationer är delaktiga i verksamheten. 

Man har förutom det nationella arbetet under året etablerat regionala noder i Göteborg, Storstockholm, Örebro och södra Sverige. Förstudier till ytterligare noder pågår i norra sverige samt i Linköping. 

Genom den nya satsningen från Vinnova finansieringen tillförs nu AI Innovation of Sweden ytterligare 100 miljoner under perioden 2020-2024. Vinnova anser att satsningen är komplementär till WASP och liknande forskningsorienterade satsningar som sker runt om i Sverige. Genom att allokera dessa medel vill man säkerställa en långsiktig utvecking och samverkan i AI-ekosystemet över hela Sverige.

AI Innovation of Sweden har en avgörande roll för att kraftsamla hela Sverige och driva på arbetet med AI-baserad innovation som löser samhällsutmaningar och bidrar till svensk konkurrenskraft. Satsningen ska accelerera utvecklingen inom områden där vi kan vara internationellt ledande, säger Darja Isaksson, Generaldirektör för Vinnova

Det nya tillskottet innebär stora möjligheter för verksamheten att utöka sitt arbetsområde, och bidra ytterligare till att användningen av AI ska växa betydande i Sverige. Finansieringen innebär även att AI Innovation of Sweden kan satsa ytterligare på utvecklingen av den data fabrik som byggs upp som ska fungera som teknisk plattform och infrastruktur för de AI projekt som drivs inom partnerskapet och öka tillgången till delad data. 

Med etableringen av noden i Stockholm, nya partners och Vinnovas utökade finansiella åtagande kan vi växla upp vår aktivitet och vara en ännu starkare motor i det svenska eko-systemet. Genom att accelerera AI-tillämpningen i vårt land kan vi skapa stora vinster för svensk konkurrenskraft och samhällsutveckling, säger Martin Svensson, Co-director, AI Innovation of Sweden.

AI Innovation of Sweden
AI Innovation of Sweden är en nationell kraftsamling som accelererar innovations- och forskningsarbete för tillämpning av AI, med det övergripande målet att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och den svenska välfärden. Genom att tillhandahålla mötesplatser, nätverk, projektresurser, data och domänkunskap möjliggör, initierar och driver AI Innovation of Sweden projekt inom applicerad AI. AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen samt snart 70 partners från industri, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademi. Formell värd för satsningen är Lindholmen Science Park AB. www.ai.se