Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Organisation

Lindholmen Science Park AB grundades år 2000 av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Stad, vilka idag tillsammans med svenskt näringsliv är våra ägare. Strategiska partners är även Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Trafikverket, samt Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Som neutral möjliggörare har vi över tid utvecklats till en nationell resurs för ökad svensk innovationskraft.

Ägare 
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Stad är grundare och innehar vardera 150 A-aktier. Huvudägare med vardera 90 B-aktier är Ericsson AB, Volvo Group, Volvo Cars, Saab AB, Telenor Sverige AB, Toyota Material Handling Europe AB och Business Region Göteborg. Delägare med 1-10 B-aktier är AFRY, Semcon AB, Carmenta, Cybercom Group, Sigma AB, Consat Engineering AB, Norconsult AB, Bluetest AB, Aktiviteten AB, Valea AB.

Lindholmen Science Park AB, org. nr. 556568-6366, etablerades år 2000 och har sitt säte på Lindholmen i Göteborg. 

Partners
Samverkansavtal på motsvarande nivå som huvudägare är tecknat med Göteborgs universitet och Trafikverket. Västra Götalandsregionen är en strategisk samarbetspartner och finansiär. Andra större finansiärer för projekt och program är även Vinnova, Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Lindholmen Science Park AB har även ett nära samarbete med Älvstranden Utveckling, som ansvarar för utvecklingen av den fysiska miljön på Lindholmen Science Park-området.

Söker du någon av våra medarbetare? 
Du hittar dessa här

Följande personer ingår i styrelsen 2020:

Anna Nilsson-Ehle
Styrelseordförande

Johan Lunden
Senior Vice President & Head of CTO Office
Volvo Group

Christian Hedelin
Chief Strategy Officer
Saab AB

Lars Hjälmered
(m)
Göteborgs Stad
Ordförande Riksdagens Näringsutskott

Charlotte Wiberg
Professor, Prefekt vid Institutionen för data- och informationsteknik
​Chalmers tekniska högskola

Sinisa Krajnovic
Professor of Computational Fluid Dynamics
Chalmers tekniska högskola

Hans Larsson
Director Logistics solutions
Toyota Material Handling Europe AB

Mattias Jonsson
(s)
Göteborgs Stad

Mats Olov Lundquist
CEO 
Telenor Connexion AB

Richard Carlsson 
Ericsson IoT Connected Vehicles

Paul Welander
Sr Vice President, Sr Advisor to CEO 
Volvo Car Group

Martin Wahlgren
CEO Consat AB

 

Adjungerade:

Lena Andersson
VD
Älvstranden Utveckling AB

Helena Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

Tomas Nilsson
Styrelseordförande, Älvstranden Utveckling AB

Fredrika Lagergren Wahlin
Vicerektor med ansvar för samverkansfrågor
Göteborgs universitet