conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Företagsregister

Enfo Zystems

Besöksadress

Lindholmspiren 3

Adress

Box 8792, 402 76 Göteborg

Huvudinriktning

IT-konsult

Telefon

031 - 721 00 00

Webbplats

http://www.zystems.se

Kort om företaget

Zystems är fokuserat på systemintegration och arbetar uteslutande med att hjälpa medelstora och stora företag att få ordning på informationsutbytet mellan olika system. Vi arbetar med integrationsprodukter från IBM och är experter på det som ofta kallas för BAI; Business Application Integration.