conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Företagsregister

Götaverken Miljö AB

Besöksadress

Anders Carlssons gata 14, 402 72 Göteborg

Adress

Box 8876, 402 72 Göteborg

Huvudinriktning

Annan industriell verksamhet

Telefon

031-50 19 60

Webbplats

http://www.gmab.se/

Kort om företaget

Götaverken Miljö (GMAB), med huvudkontor i Göteborg, är ett renodlat Cleantech-företag med unika produkter för rening av miljöfarliga utsläpp och energiåtervinning. ADIOX och MercOx är ledande produkter för dioxin- och kvicksilveravskiljning. Vi är specialiserade på rökgasrening och avfallsförbränning. GMAB har sitt ursprung i Götaverken, en stor svensk industrigrupp bestående av varv och ångpannetillverkning.

Babcock & Wilcox Vølund, med säte och huvudkontor i Danmark, förvärvade Götaverken Miljö AB i januari 2010. GMAB kommer att fortsätta sin verksamhet med nuvarande företagsledning, personal och företagsnamn.