Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Götaverken Miljö AB

Besöksadress

Anders Carlssons gata 14, 402 72 Göteborg

Adress

Box 8876, 402 72 Göteborg

Huvudinriktning

Annan industriell verksamhet

Telefon

031-50 19 60

Webbplats

http://www.gmab.se/

Kort om företaget

Götaverken Miljö (GMAB), med huvudkontor i Göteborg, är ett renodlat Cleantech-företag med unika produkter för rening av miljöfarliga utsläpp och energiåtervinning. ADIOX och MercOx är ledande produkter för dioxin- och kvicksilveravskiljning. Vi är specialiserade på rökgasrening och avfallsförbränning. GMAB har sitt ursprung i Götaverken, en stor svensk industrigrupp bestående av varv och ångpannetillverkning.

Babcock & Wilcox Vølund, med säte och huvudkontor i Danmark, förvärvade Götaverken Miljö AB i januari 2010. GMAB kommer att fortsätta sin verksamhet med nuvarande företagsledning, personal och företagsnamn.

Föreslå en ändring