conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Företagsregister

Ismotec AB

Besöksadress

Lindholmspiren 3b, våning 6, Lindholmen Science Park

Adress

Box 8077, 402 78 Göteborg

Telefon

08 – 52 50 19 00

Webbplats

http://www.ismotec.se/

Kort om företaget

iSMoTec AB vänder sig till främst företagskunder och erbjuder bl.a. följande tjänster:

Support: 
· Teknisk Support på iSeries plattformen
· Tekniksupport på Movex affärssystem
· Support för PC och de vanligaste operativsystemen, Windows XP + Windows 7 

Konsult:  
· Prestandanalyser, OS-lyft, HW-installationer mm på iSeries plattformen
· Installationer, uppgraderingar och prestandarelaterade jobb kring Movex affärssystem
· Hjälp med planering och strategier vid inköp av datorer, nätverk och övrigt IT-stöd. 
· Verksamhetsanalyser ur IT-synpunkt, med förslag till förbättringar i Ert arbetsflöde och kundgränssnitt. 
· Sårbarhetsanalyser

Leverantör: 
 · Programvara 
 · PC och tillbehör 
 · Skrivare 
 · Nätverksprodukter 
 · iSeries HW, både nytt och begagnat 

Kompetens: 
iSMoTec AB kan f.n. erbjuda följande certifieringar
- Movex Java Future proven
- Microsoft Certified Professional
- IBM Certified Specialist - System i Technical Solutions Implementation