conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Företagsregister

Krevea AB

Adress

Bror Nilssons gata 16, 417 55 Göteborg

Huvudinriktning

Inkasso och kreditinformation

Telefon

+46 31 788 22 90

Webbplats

http://www.krevea.se

Kort om företaget

Vår affärsidé är att erbjuda tjänster som täcker in kredithanteringskedjans alla delar, från faktura till betalning, som syftar till att minska kreditförlusterna och förbättra likviditeten hos företag och organisationer som säljer varor och tjänster på kredit. Krevea AB har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och står under Datainspektionens tillsyn. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan skräddarsy lösningar för din verksamhet som bidrar till att minska dina kreditförluster och frigör tid och kapital. Fokusera på det du är bäst på – din kärnverksamhet!