conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Företagsregister

Nordea Rådgivningskontor

Besöksadress

Lindholmspiren 3 A, 5 trappor, 417 56 Göteborg

Huvudinriktning

Bank och finans

Telefon

031-655070

Webbplats

http://www.nordea.se/

Kort om företaget

Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa, med ett börsvärde på cirka 28 md euro, en balansomslutning på 694 md euro och en kärnprimärkapitalrelation på 11,6 procent.

Nordea har en ledande ställning inom såväl Corporate Merchant Banking som Retail Banking och Private Banking. Nordea är också Nordens största liv- och pensionsbolag.

Med cirka 1 400 kontor, kundcenter i alla nordiska länder och en mycket konkurrenskraftig e-bankverksamhet har Nordea det största distributionsnätet i Norden och Östersjöregionen.