conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Företagsregister

SAAB AB

Besöksadress

Lindholmspiren 3A, 417 56 Göteborg

Huvudinriktning

Försvarsindustri, civil säkerhet samt luftfart

Telefon

Kort om företaget

Saab AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm med huvudsaklig inriktning mot högteknologi inom försvarsindustri, civil säkerhet samt luftfart. Företaget fokuserar på tre strategiska områden: försvars- och säkerhetslösningar, system och produkter samt aeronautik.