conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Företagsregister

Transatlantic Rederi AB

Besöksadress

Lindholmsallén 10, 417 55 Göteborg

Huvudinriktning

Offshore/Icebreaking och Industrial Shipping

Telefon

+46 (0)31 726 96 60

Webbplats

http://www.rabt.se

Kort om företaget

Transatlantic Rederi AB drivs genom två affärsområden; Offshore/Icebreaking och Industrial Shipping.

Affärsområde Offshore/Icebreakings verksamhet omfattar isbrytning i Östersjön under januari-mars och uppdrag för offshoreindustrin, med specialistkunskap att verka i arktiska områden.

Affärsområde Industrial Shipping består av fem divisioner; Bulk, Container, RoRo Baltic, Short Sea Bulk och Integrated Logistics. Verksamheten är främst inriktad på kontraktsbaserade transporter, framförallt för nordisk basindustri. Industrial Shipping levererar helhetslösningar för kundernas totala transportbehov – både till land och till sjöss – inklusive terminalhantering och mellanlagring.