conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Företagsregister

Unionen Lindholmen

Besöksadress

Bror Nilssons Gata 16, 417 55 Göteborg

Huvudinriktning

Fackförbund

Telefon

031-701 28 26

Webbplats

http://www.unionen.se

Kort om företaget

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund.

Vi är 570 000 medlemmar, varav mer än 30 000 förtroendevalda på över 65 000 arbetsplatser. Unionen är ett fackförbund där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar.

Unionen är medlemmarna

Unionen är en medlemsstyrd organisation byggd på representativ demokrati. Medlemmarna i klubbarna väljer sin styrelse eller ett arbetsplatsombud. Medlemmarna utser också sina representanter till någon av Unionens regionråd. Representanter för samverkansgrupper kan delta i regionrådens möten. Regionrådet väljer i sin tur en regionstyrelse, representanter till Unionens kongress och till förbundsrådet.

Vi bildar opinion

För att komma närmare vår vision: Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet, måste vi bilda opinion i olika frågor.