conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

På området

Lindholmen Science Park omfattar ett område som sträcker sig från SVT-huset i öst till Campus Lindholmen i väst. Parken innefattar även filmklustret Gothenburg Studios i norr.

Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Sedan starten år 2000 har området vuxit med ett stort antal företag och invånare varje år. Idag arbetar, studerar, forskar eller bor över 21 000 personer på Lindholmen. Målet är att den siffran ska vara 30 000 personer senast år 2020.

Lindholmen Science Park är under ständig utveckling och just nu är vi inne i väldigt expansiv period när det gäller den fysiska utvecklingen av området.

karlastaden_lunchplatta.jpg