conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Nätverka

Lindholmen Science Park driver och deltar i ett antal nätverk. Flertalet externa nätverk anordnar och sin nätverksträffar på området. Nedan följer ett urval av nätverk.

VD-nätverk

Här ingår flera beslutsfattare för de större företagen som finns etablerade i Lindholmen Science Park och de mindre ägarföretagen i Lindholmen Science Park AB samt rektorer inom universitet och högskola. I detta forum ges möjlighet för djupare information kring Lindholmen Science Parks verksamheter och strategiska beslut.

Kontakt: Niklas Wahlberg, niklas.wahlberg@lindholmen.se

Communications Group

Lindholmen Science Park driver sedan flera år ett nätverk för kommunikatörer inom näringslivet och akademin som finns representerad inom Lindholmen Science Park. Nätverket syftar till att öppna kanaler för information mellan verksamheterna och öka samverkan inom olika typer av arrangemang. Representanter från de större bolagen och utbildningarna deltar i nätverket.

Kontakt: Caroline Karlsson, caroline.karlsson@lindholmen.se

Lindholmen Connected

Lindholmen Connected är en unik möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med företag inom Transport, Media och ICT på Lindholmen Science Park. Vi bjuder in företagsledare, kreatörer, projektledare, entreprenörer, EU-experter och fordonsspecialister.

Kontakt: Caroline Karlsson, caroline.karlsson@lindholmen.se

Visual Arena Members

För aktörer inom visualiseringsområdet erbjuder vi medlemskap i Visual Arena Members. Det är ett nätverk för alla som har ett intresse av visualisering, såväl kunder, leverantörer, utvecklare, forskare, finansiärer eller samhällsaktörer. Vi eftersträvar ett så dynamiskt nätverk som möjligt, med en mix av medlemmar från näringsliv, akademi och samhälle.

Kontakt: Åsa Andblad, asa.andblad@lindholmen.se

Västsvenska Handelskammaren

Handelskammaren har länge varit en mötesplats för det västsvenska näringslivet. Varje år träffas 1400 individer i Västsvenska Handelskammarens affärsnätverk för att inspireras, utvecklas och skapa affärer. Nu startar de nätverksgrupper på Lindholmen.

Kontakt: Anna Ternstrand, anna.ternstrand@handelskammaren.net

Fastighetsnätverk

Fastighetsägare inom Lindholmen Science Park geografiska området finns representerade i fastighetsnätverket. Forumet ger möjlighet att diskutera gemensamma strategiska beslut som påverkar hela området. Fastighetsägare som ingår är: Chalmersfastigheter AB, Älvstranden Utveckling AB och Eklandia Fastighets AB. 

Kontakt: Niklas Wahlberg, niklas.wahlberg@lindholmen.se

Rektorsnätverket

Lindholmen Science Park deltar regelbundet i ett nätverk med rektorerna för de kommunala gymnasieskolorna på Lindholmen samt Yrkeshögskolan. Nätverket är ett forum för informationsutbyte där frågor som diskuteras till exempel kan röra den fortsatta utvecklingen av Campus Lindholmen, gemensam marknadsföring, skyltning, trafik samt studiebesök.

Lindholmen Meetings

Lindholmen Meetings är ett samarbete mellan Lindholmen Science Park, Radisson Blu Riverside Hotel och Lindholmen Conference Centre. Tillsammans har vi möjlighet att hålla konferenser och evenemang med upp till 1 400 besökare i en innovativ miljö i centrala Göteborg. 

 

Grupper på LinkedIn