Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Beta Borås

Beta Borås är en testredaktion i ett forskningsprojekt med syfte att skapa nya sätt att göra lokal samhällsjournalistik riktat till målgruppen 25-35 år. Projektet pågår till 30 september 2018 och är ett samarbete mellan Borås Tidning, Södertörns högskola, Rise Interactive och Lindholmen Science Park.

Vilken lokal samhällsjournalistik lockar och är relevant för 25-35-åringar? Under perioden 1 mars till och med 30 september 2018 söker en särskild testredaktion - Beta Borås - på Borås Tidning svar på frågan. Testredaktionen jobbar helt självständigt i förhållande till Borås Tidnings övriga redaktion. Borås Tidnings chefredaktör och ansvarig utgivare är även ansvarig utgivare för Beta Borås.

Arbetet bygger på ett experimentellt upplägget, vilket är ovanligt inom medieforskningen, som annars mest står vid sidan av och tittar på. Genom att följa det försök som görs vid Borås Tidning kan vi få veta mer både om hur nya former av lokal samhällsjournalistik kan utvecklas och hur publiken reagerar.

Partners och finanisering

Projektets ekonomiska ram är drygt 3,5 miljoner kronor varav drygt 2,1 miljoner finansieras externt. Västra Götalandsregionens kulturnämnd bidrar med 1,2 miljoner och Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse med 950 000 kronor.  Övrig finansiering är egna insatser från de fyra projektpartnerna.

Fakta

Projektstart: Mars 2018
Partners och finasiärer: Borås Tidning, Södertörns högskola, Rise Interactive och Lindholmen Science Park, Västra Götalandsregionen samt Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse.