Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

DenCity

DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. DenCity står för radikalt nytänkande och innovativa processer för hållbar förtätning.

DenCity är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle som leds av den nationella arena för samverkan inom transporteffektivitet, CLOSER, vid Lindholmen Science Park.

Med smarta och hållbara transporter kan vi också bygga smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i. Projektet är unikt i att det tar ett helhetsgrepp på både person- och godstransporter.

DenCity tittar på lösningar och tjänster som ska testas i verkligheten. Projektet skall t.ex. gå igenom vilka typer av tjänster man behöver för att lösa livspusslet utan att äga en bil. Det kan vara en ny e-handelstjänst där man får en samlad leverans av paket och matkasse. Eller att man får tillgång till en samlad mobilitetstjänst så som elcykel- och bilpool via sin fastighetsvärd. Projektet tar även hänsyn till hållbarhet, energieffektivitet, minskad trängsel och buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes och yrkesverksammas krav på service- och leveranstjänster och ser även på hur gods- och avfallstransporter via vattenvägare eller via eldrivna fordon kan möjliggöra mindre störande trafik för boende.

Ett avgörande moment är att involvera allmänheten i utformningen av lösningarna. Stockholm och Göteborg är i det här projektet testplatser för framtidens nya transportlösningar.

Finansiering och partners

Finansiering: Satsningen omfattar ca 20 miljoner kr där hälften finansieras av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA och resterande del av deltagande parter.

Övriga partners: AB Volvo, Chalmers University, CLOSER vid Lindholmen Science Park, Coop Logistic, Ericsson, Fesiflo, Göteborgs Frihamn, Gögeborgs Stads Parkeringsbolag AB, Göteborg Stad, Handelshlgskolan vid Gögteborgs Universitet, PostNord, Rise Victoria,  Schenker AB, SSPA Sweden, Sustainble Innovation i Sverige, Svensk Distanshandel, Volvo Cars, Västra Götalandsregionen och Älvstranden Utveckling.

Läs mer på DenCitys webbplats

Fakta

Projektstart: Dec 2015
Webbplatswww.DenCity.se