Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

FR8HUB

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9 miljarder kronor har satsats från EU och industrin i syfte att utveckla järnvägssystemet för att möta morgondagens behov.

Shift2Rail pågår fram till 2023 och är en del av Horizon 2020. Projektet drivs med 71 medlemsorganisationer som arbetar inom sex olika innovationsprogram. 

Projektet FR8HUB är en del av det övergipande initiativet Shift2rail och arbetar med området att förbättra metoder och arbetssätt för att öka interaktionen mellan järnvägsnätet och bangården. Att skapa enklare informationsflöden genom konceptet Intelligent video gate och att utveckla sensorteknik som kommunicerar behov av förebyggande underhåll på vagnbogies. Projektet tittar även närmare på hur loken kan utvecklas, dels möjligheterna för existerande lok som idag opererar i terminalerna ska bli mer miljömässigt hållbara men även nästa generations energieffektiva godslok.

Projektet FR8HUB arbetar med både teknisk utveckling och strategier för att hur man affärsmässigt och logistiskt ska lyckas med att implementera teknikerna på marknaden.

Projekten är komplexa och består av många europeiska företag, är fleråriga, och har en stor budget för att möjliggöra en snabb teknisk utveckling. Samtidigt finns många pågående parallella projekt och en övergripande organisation, Shift2Rail Joint Undertaking, som kräver samverkan. En struktur som är nödvändig för att säkerställa att den snabba utveckling som sker hela tiden bygger på tidigare erfarenheter.

Läs mer på FR8HUBs webbplats

Fakta

Startår: 2017
Partners och finanisärer: 71 medlemsorganisationer
Webbplats:  FR8HUB