Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Kompis

KOMPIS (Kombinerad Mobilitet som tjänst I Sverige) syftar till att främja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige. Projektet är en del av regeringens samverkansprogram "Nästa generations resor och transporter" och finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden vid Lindholmen Science Park.

Målet är ett samhälle som erbjuder ”kombinerad mobilitet som tjänst”, dvs möjligheten att på ett samlat sätt köpa sina resor eller transporter från punkt till punkt. Transportmedlen växlar mellan t.ex. framtidens autonoma fordon, kollektivtrafik, bil-pooler och hyrcyklar och den gemensamma principen är delade resor, effektivt energiutnyttjande och smidiga övergångar. Förändringen är radikal och kommer att kräva en kulturförändring där delad mobilitet blir den nya normen, inklusive delade biltransporter.

Syftet med KOMPIS är att stödja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige, också ibland kallat Mobilitet som tjänst – MaaS, genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för utveckling och implementation av KM-tjänster som bidrar till uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen. Projektet ska koordinera, stimulera och övervaka förverkligandet av färdplanen för Kombinerad Mobilitet som tjänst, under en första period (2017-2020) utan att göra anspråk på att äga, eller driva några ingående aktiviteter.

Projektet är en del av regeringens samverkansprogram "Nästa generations resor och transporter" och finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden vid Lindholmen Science Park.

Läs mer på KOMPIS webbplats

Fakta

Projektstart: 2017
Webbplats: www.kompis.me