Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

LIMA

LIMA är ett projekt på Lindholmen Science Park, som kommer att utveckla och testa en smart, delad mobilitetstjänst på en utvald pilotgrupp av 1000 personer som jobbar på Lindholmen. Alla olika fordonsslag kommer att finnas med i denna kombinerade mobilitetstjänst, som kommer att göra resande till, från och i jobbet smidigare och mer kostnadseffektivt.

LIMA kommer att involvera 1000 anställda och 100 personbilar i en storskalig pilot som innehåller kombinerad mobilitet och inkluderar nya koncept för bildelning och en övergripande systemoptimering med hjälp av AI. Dessutom ingår konceptutveckling av en Mobility Hub, som en fysisk samlingsplats för lokala transporter, och utvärdering av såväl beteendeförändringar bland projektets resenärer som affärsmodeller och samhällseffekter.

Projektet skall leverera en heltäckande, skalbar lösning för mobilitet för anställda och företag som under projektet testas och utvärderas på Lindholmen Science Park i Göteborg.

Vad vill LIMA uppnå?

  • En effektiv och flexibel mobilitetstjänst till företag på Lindholmen och dess anställda
  • Ökad attraktivtet för arbetsgivare på Lindholmen
  • En ekonomiskt hållbar mobilitetstjänst som kan drivas vidare efter projektet
  • Positiva miljöeffekter såsom minskade utsläpp och minskad trängsel i trafiken

Partners och finansiering

Projektet är en del av samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden och resterande del av deltagande parter. 

 

Läs mer på LIMAs webbplats

Fakta

Projektperiod: Aug 2018 - Nov 2020
Webbplats: www.drivesweden.net/lima