Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Normkreativ visualisering

Normer och värderingar styr hur vi beskriver och upplever våra stadsmiljöer, och kan i slutändan avgöra vilka förutsättningar olika grupper ges i staden. Projektet ”Normkreativ visualisering i stadsutveckling” syftar till att bl.a. tillämpa och integrera stödverktyg för normmedveten visualisering samt bidra till stadsutvecklingsprocesser och innovativa lösningar för inkluderande städer.

Visualiseringar och illustrationer är självklara inslag i arbetsprocesserna inom arkitektur och stadsutveckling, eftersom beställare och andra intressenter som berörs av arbetet vill kunna föreställa sig resultatet både i förväg och under processens olika skeden. Men visualiseringarna är sällan utmanande eller reflekterande. Istället produceras ofta utopiska bilder som förstärker stereotyper gällande ålder, genus, funktionsvariation och etnicitet. Vad säger det om vilka som kommer att bo och vistas på en plats? 

Projektet Normkreativ visualisering belyser den stereotypa bilden i stadsplaneringen och hur man kan använda visualiseringar för att hitta normkreativa lösningar som bidrar till att skapa en mer rättvis stad. Projektets mål är att utveckla, tillämpa och integrera stödverktyg för normmedveten visualisering, verktyg för normkritisk visualisering, interaktiva visuella metoder för att lyfta normkritiska frågeställningar i dialogprocesser samt utveckling och tillämpning av material för spridning av dessa. På längre sikt vill projektet inspirera hela bygg- och stadsutvecklingssektorn att använda normkreativ visualisering i i sitt arbete.

De normkreativa visuella innovationsverktyg och metoder som utvecklas i projektet kommer finnas tillgängliga att ta del av.

Projektet föregicks av en förstudie om normkritisk visualisering, där man såg behov både av systematiska redskap för visualiserare i stadsutveckling, i form av t ex utbildning, alternativa uttryck och taktiker, samt ett behov av normkritiska visuella verktyg. 

Partners och finansiering

Projektet drivs av Visual Arena vid Lindholmen Science Park, i samverkan med White Arkitekter, Skanska, RISE och Chalmers arkitektur och delfinansieras av Vinnova.  Tillsammans representerar parterna forskning, genomförande och spridning. Till projektet knyts en referensgrupp med personer med normkritisk och intersektionell expertis, representanter för svensk kommunal planeringspraktik samt en visualiseringsforskare. 

Läs mer på projektets hemsida