Hoppa till huvudinnehåll

Almi Företagspartner AB

Innovationsutveckling

Besöksadress

Lindholmspiren 5

Adress

Box 8077 402 78 Göteborg

Huvudinriktning

Innovationsutveckling

Telefon

031 - 764 71 01

Webbplats

http://www.almi.se

Kort om företaget

Almi Företagspartner AB
Almi Invest

Vi skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag.

Föreslå en ändring