Hoppa till huvudinnehåll

Älvstranden Utveckling AB

Fastighetsbolag

Besöksadress

Lindholmsallén 10

Adress

Box 8003 402 77 Göteborg

Huvudinriktning

Fastighetsbolag

Telefon

031-368 96 00

Webbplats

http://www.alvstranden.com

Kort om företaget

Älvstranden Utveckling är ett helägt kommunalt bolag, ägt av Göteborgs Stad, som har i uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Älvstranden Utveckling ska vara länken mellan politiken, stadens förvaltningar, byggherrarna och övriga aktörer.

Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar de en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstranden Utvecklings roll är att förverkliga den politiska visionen, med marknaden och medborgarna som drivkraft.

 

Föreslå en ändring