Hoppa till huvudinnehåll

DemoCreate

Creative power for a democratic society

Person leker med färger

En innovationssatsning för kreativ mångfald och demokrati

Nu startar DemoCreate - ett nationellt och tvärande innovationsarbete för den kreativa sektorn. Genom att frigöra och stärka den demokratiska och innovativa kraften hos kulturella och kreativa näringar är målet att bygga ett dynamiskt och inkluderande samhälle som värnar om alla medborgares grundläggande friheter.

Arbetet utgår från att ett fritt och levande kulturliv är fundamentalt för svenskt välstånd och konkurrenskraft, och avser att bli en samlande arena för missionsdriven forskning, samverkan och utveckling i gränssnittet kreativitet, digitalisering och demokrati. DemoCreate ska identifiera avgörande innovationspotential i den kreativa sfären och tar avstamp i frågor om skapande, produktion, spridning, tillgång och utbyte av kulturella varor och tjänster i snabb teknisk förändring. 

Den kreativa sektorn har en central samhällelig betydelse för välfärd och tillväxt. År 2020 var de kreativa näringars andel av EU-ländernas omsättning högre än både läkemedels- och fordonsindustrin. Ett levande och mångsidigt kulturliv tillsammans med en stark och livskraftig kreativ näring är nyckeln till demokratisk och ekonomisk tillväxt inom alla samhällssektorer, men denna relation behöver värnas och utvecklas.

DemoCreate lyfts fram som strategiskt viktigt inom Impact Innovation, ett nydanande initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, och har tilldelats stöd för att undersöka förutsättningarna för att etablera ett systemförändrande  innovationsprogram. Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet och mobiliserar aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle för att möta vår tids – och framtidens – samhällsutmaningar.

Image
Tre cirklar modell

Arbetet med att utveckla och möjliggöra det strategiska innovationsprogrammet leds av Lindholmen Science Park i samarbete med Göteborgs Universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Handelshögskolan i Stockholm samt nätverket CreARTive, och kommer i framtiden att omfatta ett stort antal partners och delsatsningar. Den nya kunskaps- och innovationsgruppen kommer att samverka nationellt och internationellt med den kreativa sektorns framtida entreprenörer, driva dess banbrytande satsningar och leverera innovativa lösningar på de utmaningar som branscherna står inför.

 

Programgrupp

Martina Eriksdotter, Programutvecklare Lindholmen Science Park
Jenny Wiik, Mediaforskare Lindholmen Science Park och Göteborgs universitet
Martin Q Larsson, Ordförande CreARTive, Sveriges inkubatorer för konst och kreativa näringar
Elena Raviola, Professor Business Design Lab, Göteborgs Universitet
Erik Wikberg, Executive Director House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm
Tobias Larsson, Professor Product Development Research Lab, Blekinge Tekniska Högskola

Kontakt

Är du och din organisation intresserad av att veta mer om DemoCreate? Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer om arbetet och vad de olika partnerskapen innebär.

Martina Eriksdotter

Martina Eriksdotter

GameLab Lindholmen & DemoCreate
Jenny Wiik

Jenny Wiik

Medier & demokrati
Docent i media och kommunikation, Lindholmen Science Park & Göteborgs Universitet

Partners:

Stockholm school of economics
CREARTIVE logotyp
Blekinge tekniska högskola logotyp
Vinnova
universitas gothoburgensis 1891 logotyp