Hoppa till huvudinnehåll

E-Charge

Elektrifiering av långväga tunga lastbilstransporter

Motorväg i skogslandskap. Foto: Kelly på Pexels.

Inom E-Charge samarbetar 14 parter med att utveckla, testa och demonstrera batterielektriska, långväga lastbilstransporter. Testerna kommer att ske i verkliga logistikflöden i Sverige och laddningen anpassas efter förarnas kör- och vilotider, där de som längst kör i 4,5 timma, vilar och laddar i 45 minuter och sedan kör i 4,5 timma igen.

I samverkan utforskas systemlösningar som kan skalas upp och accelerera utvecklingen mot mer hållbara transporter.

I omställningen till ett hållbart samhälle är transportsektorns bidrag oerhört viktigt. Ett steg i detta är att sluta använda fossildrivna fordon. Att istället driva våra fordon med el har utpekats som ett bra alternativ och våra personbilar håller redan på att elektrifieras. På godssidan finns det flera rullande initiativ och aktörer som redan idag använder eldrivna fordon för både urbana och regionala, tunga transporter. En elektrifiering av tunga och långväga transporter innebär dock flera större utmaningar, som nu E-Charge arbetar för att lösa.

E-Charge syftar till att forska kring och testa nödvändiga utmaningar för att våra långväga transporter ska kunna utföras med batterielektriska fordon. Deltagande parter är fordonstillverkare, akademi, logistikaktörer, elnätsföretag, elbolag och drivmedelsaktörer. Sammansättningen av partner gör det möjligt att ta ett samlat grepp om utmaningarna.


Tester i verkliga logistikflöden

Projektets parter kommer att utföra tester i kommersiella logistikflöden i Sverige. Målet är att ha klart med MCS-laddstationer under 2024 för att sedan successivt kunna ta fordon i drift.

En viktig del för att projektet ska bli framgångsrikt är att kunna ladda fordonens batterier i linje med rådande kör- och vilotidsregler. Utformningen av dessa gör att det blir lämpligt för projektet att planera för ett schema där lastbilarna körs i maximalt 4,5 timmar i sträck, innan föraren måste ta rast i minst 45 minuter. Detta kräver en laddinfrastruktur som klarar av att ladda lastbilarna under rasterna och lastbilar som kan ta emot denna laddning, när de ändå står still. För att det ska fungera utvecklas nu högeffektladdning – Megawatt Charging System (MCS).

Tekniken utvecklas av Volvo, Scania och ABB och kommer att placeras vid publika laddstationer hos Circle K och OKQ8. Laddning kommer också att utföras med lägre effekt i terminaler där godset lastas och lossas. DB Schenker, ICA och Tommy Nordbergh är de logistikaktörer som ska köra fordonen i sina respektive flöden under systemdemonstrationen.​


Forskning en stor del av projektet

Målet är att forska på i princip alla områden kopplat till projektets utmaningar; från fordonets energiförbrukning, via dimensionering av laddare, laddstationer och påverkan på elnätet, till hur logistiksystemet påverkas. En viktig del är att ta fram modeller för att beskriva och simulera systemet och att kunna studera vad som händer vid en uppskalning av systemet. ​

Systemets kostnadseffektivitet studeras och i projektet ingår också att beskriva vilka policy- och regelverksförändringar som är nödvändiga eller önskvärda för att möjliggöra en omställning.​

Den akademiska forskningen utförs av SEC, Swedish Electromobility Centre, genom Chalmers, Linköping Universitet, Lunds Universitet och Uppsala Universitet. Vattenfall bidrar med kunskap om elnät och som energibolag.​

Projektet är i linje med EU:s mål om att minska koldioxidutsläppen från de tunga, långväga transporterna och relaterar till utvecklingen av europeiska TEN-T.​

Filmer om E-Charge

Nyheter

Scania-lastbilen som DB Schenker kommer att köra inom E-Charge. Foto: Lindholmen Science Park.

Första testerna av eldrivna fjärrtransporter igång inom E-Charge

2024-05-14
Efter förberedelser, teknikutveckling och forskning så börjar nu DB Schenker och Scania att testköra en helektrisk tung lastbil i ordinarie linjetrafik mellan Jönköping och Södertälje. Detta är det...

Partners

ABB:s logotyp.
chalmers logga
Circle K:s logotyp.
DB Schenkers logotyp.
ICA:s logotyp.
Linköpings universitets logotyp.
Lunds universitets logotyp.
OKQ8:s logotyp.
Scanias logotyp.
Swedish Electromobility Centres logotyp.
Uppsala universitets logotyp.
Vattenfalls logotyp.
Volvos logotyp.
Tommy Nordberghs logotyp.

Finansiär

FFI:s logotyp.

Projekttid
2021-2025

Projektmål
Projektet pågår mellan december 2021 och juni 2025 och när projektet är slut ska E-Charge ha:

  • Utvecklat fordon som kan köra 4,5 h – ladda 45 min – köra 4,5 h ​
  • Bidragit till en första utgåva av Megawatt Charging System (MCS) ​
  • Etablerat och opererat en systemdemonstrator där fordon körs i verkliga logistikflöden och laddas med MCS-laddare med eventuellt stöd av lokalt energilager​
  • Samlat och byggt kunskap om det kompletta logistiksystemet, affärscase, möjligheter och risker​
  • Förberett för en storskalig systemdemonstration med betydligt fler logistikflöden och nödvändig laddinfrastruktur​