Hoppa till huvudinnehåll

Demokratisk kraft eller tillväxtmotor? Anette Novak, vd Svenska Filminstitutet om filmens möjligheter för lokalsamhället

-
Gothenburg Film Studios, Polstjärnegatan 10, 417 52 Göteborg

Den 28 augusti ges en föreläsning med Anette Novak, VD Svenska Filminstitutet, följt av en paneldiskussion på Gothenburg Film Studios. Arrangeras av Göteborgs Stads kulturförvaltning i samverkan med Gothenburg Film Studios och Lindholmen Science Park.

Arrangeras av: 
Göteborgs Stads kulturförvaltning i samverkan med Gothenburg Film Studios och Lindholmen Science Park
Bild från arrangörens sida

Välkommen att delta den 28 augusti vid en föreläsning med Anette Novak, VD Svenska Filminstitutet, följt av en paneldiskussion.

De kulturella och kreativa branscherna bidrar med en ansenlig del till Sveriges samlade varuexport. Trots att Sverige globalt sett är ett litet land har vi några av världens ledande företag och utövare inom de kulturella och kreativa branscherna. Men kan Sverige som land ta en världsledande position för given? Hur ser det ut på lång sikt? Och vad förklarar framgångarna? Både politik och företag behöver förhålla sig till att förändringstakten är enorm. De kulturella och kreativa branscherna befinner sig i många fall i en stor omvandling där företagen och utövarna behöver ställa om. Politiken ska balansera och hantera både global och lokal utveckling, samtidigt som den behöver följa med i en hög förändringstakt och snabbt kunna agera utan att tappa fokus på lång sikt. Vi besöker ett av Göteborgs innovativa kluster och får en inblick i den expansiva näringslivsutvecklingen på nära håll. Gothenburg Film Studios är en kreativ och kulturell smältdegel som växt fram under lång tid på Lindholmen – ett område som nu står inför en stor stadsomvandling.

Medverkande:

  • Anette Novak, VD Svenska Filminstitutet
  • Henrik Kant, Stadsbyggnadsdirektör Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Rudolf Antoni, Regionchef Västra Götaland Svenskt Näringsliv
  • Hanna Blomdahl, Enhetschef media Lindholmen Science Park
  • Representanter för Gothenburg Film Studios

Samtalsledare: Lis Hellström Sveningson

Beskrivning: Hur kan en ny nationell strategi främja hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher?

 

Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag 25 augusti. Begränsat antalplatser och fritt inträde.

Kontakt
Mobil: 0722-24 11 71
E-post: barbara.ekstrom@kultur.goteborg.se