Hoppa till huvudinnehåll

Lunch & Learn inom REEL

-
Decibel, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3 - 5, Göteborg & Online

Under våren har flera studenter vid olika universitet i Sverige gjort sina examensarbeten inom tung elektrifierad logistik. Vid detta Lunch & Learn kan du ta del av studenternas slutsatser och får möjlighet att ställa frågor.

Arrangeras av: 
CLOSER

Se agendan & anmäl dig här

REEL är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Inom satsningen etablerar vi, kör och utvärderar ett 60-tal olika regionala logistikflöden i varierande typer av köruppdrag.

Detta seminarium går att ta del av både digitalt men också på plats på Lindholmen Science Park. (Om du deltar på plats bjuder vi även på lunch)

Vill du veta mer om REEL?