Hoppa till huvudinnehåll

Stort deltagande från Lindholmen Science Park vid Transportforum

-
Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping

Möjligheter, utmaningar och framsteg inom arbetet för hållbara transporter – med fokus på bland annat nya laddningslösningar, energilagring, transporteffektivtet, järnväg, affärsmodeller och digitalisering. Det och mycket mer kommer en rad representanter för projekt och program som drivs av Lindholmen Science Park att presentera under Transportforum den 17-18 januari. Här kan du hitta alla engagemang som är kopplade till oss!

Arrangeras av: 
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
En bild som illustrerar innovation med texten Transportforum och VTI.

Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och hålls i Linköping. Läs mer om konferensen här.

Presentationer med koppling till Lindholmen Science Park:

17 januari

E-Charge – elektrifierar långväga, tunga lastbilstransporter med megawattladdning

När och var: 13.45 Session 6:2 ”Laddinfrastruktur för lastbilar” – Pelarsalen, Scandic Frimurarehotellet

E-Charge är ett FFI-finansierat projekt som under 2024 kommer att demonstrera hur långväga, tunga lastbilstransporter kan elektrifieras. Projektet har ett systemperspektiv och synar såväl logistikaspekter som utmaningar kopplade till elnät, laddinfrastruktur och affärsmodeller. Inom projektet, i vilket 14 aktörer deltar, utvecklas så kallad megawattladdning, vilket kan möjliggöra tillräcklig laddeffekt för att efter 45 minuters laddning köra upp till fyra och en halv timma med ett tungt ekipage.
Nikita Zaiko, Lindholmen Science Park

Se presentationen här

Efter presentationen av E-Charge följer två presentationer med forskning från projektet:

Multi-agentbaserad simulering och utvärdering av stationärt snabbladdningsbehov för en helelektrisk tung lastbilsflotta

&

Hur påverkar snabbladdningsstationers täthet elektrifiering av tunga lastbilar i Sverige?

När och var: 14.00 Session 6:2 ”Laddinfrastruktur för lastbilar” – Pelarsalen, Scandic Frimurarehotellet

I den första delen presenteras en metod som lokaliserar Sveriges laddningsinfrastruktursbehov för en helelektrisk långdistans-lastbilsflotta samt placerar ut nödvändiga laddningsstationer och utvärderar deras nyttjande. Med potentialen att ge nödvändigt underlag för en uppskalning av laddinfrastruktur för batterielektriska lastbilar.
I den andra delen presenteras en studie som synar de distansintervall som av EU är satta för hur tätt laddare för lastbilar ska sitta längs TEN-T:s stomnät och övergripande vägnät och utvärderar dessa ur ett svenskt perspektiv för att försöka förutse om en elektrifiering av dagens väggodsflöde matchar den planerade infrastrukturen.
Mattias Ingelström, Lunds universitet

Se presentationen här

Batteriforskning; nuläge, trender och internationella samarbeten

När och var: 16.06 Session 6:3 Elektrifieringen i livscykelperspektiv – Pelarsalen (Scandic Frimurarehotellet)

Hör resultat från ett internationellt samarbete inom det bilaterala innovationsprogrammet Future Mobility, med fokus på forskning och utveckling av batteriteknik.
Hans Pohl, Future Mobility

Se presentationen här

18 januari

Fossilfria godstransporter – resultat från Triple F-finansierade satsningar

När och var: 18 januari 10.00-11.30 - Pelarsalen (Scandic Frimurarehotellet), Session 6:6

Moderator: Sofia Löfstrand, Triple F, Lindholmen Science Park

Effektivisering och ökad säkerhet för godstransporter på järnväg möjliggörs genom digitala automatkoppel

När och var: 10.30 Session 7:3 Hur kan samtliga trafikslag utnyttjas i sina styrkeområden? – Kulturen (Konsert & Kongress)

Inom Rail Sweden pågår europeiska tester av det digitala automakopplet (DAC). Här kan du få höra om resultaten från de pågående testerna och hur implementeringen av DAC bidrar till att säkerställa en effektiv, säker och en konkurrenskraftig järnväg.
Anna Björkman, Rail Sweden

Utvecklad måluppföljning

När och var: 12.30-14.00 Session 1:7 – Operan

Under sessionen presenteras tre olika arbeten: Utvärdering av Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen, Att följa upp det transportpolitiska funktionsmålet – utvecklingsarbetet och Landskapsanpassad infrastruktur – nya bedömningsmetoder för hänsynsmålets uppföljning, med en efterföljande fråge- och diskussionsstund som modereras av Drive Swedens programchef Malin Andersson.
Malin Andersson, Drive Sweden

Hur kan BEV och Off Peak bidra till effektiva transporter i städer? 

När och var: 13.24 Session 7:4 Teknik och Logistikinnovationer som bidrar till utveckling av ett hållbart godstransportsystem – Kulturen (Konsert & Kongress)

Att transportera gods off peak, då det inte är någon trängsel i städerna, har visat sig vara effektivt för att minska trängsel och öka transporteffektiviteten. Detta har utforskats inom Hållbara och Integrerade urbana Transport System (HITS) och här kommer de att presentera vilka åtgärder som banat väg för positiva projektresultat och vad som behövs för att växla upp tillämpningen. 
Elisabeth Hörnfeldt, Scania

Omvärldsbevakning av vätgas för tunga fordon med fokus på underhåll

När och var: 13:42 Session 6:7 Vätgas och andra drivmedel – Pelarsalen (Scandic Frimurarehotellet)

Summering av lärdomar om underhållsbehov för vätgasfordon samt analyser av några aktuella frågeställningar om vätgas för kommersiella fordon. 
Magnus Karlström, Lindholmen Science Park

Se presentationen här

Workshop: Varför väljs steg1- och steg2-åtgärder sällan vid åtgärdsvalsstudier (ÅVS)

När och var: 14.30-15.30 – Tellus (Scandic Frimurarehotellet)

Det finns ofta flera olika sätt att lösa de stora utmaningarna i det nationella vägtransportsystemet och för att säkerställa att lösningarna är effektiva och hållbara bör fyrstegsprincipen tillämpas i planeringsprocessen. Det görs dock inte alltid och det finns det flera olika anledningar till. I denna session kommer sex olika initiativ med alternativ till de fyra stegen att presenteras, med en efterföljande diskussion om hur Trafikverket och kommunernas kunskap, kapacitet och möjligheter att jobba med steg 1- och 2-åtgärder kan ökas.
Jonas Höglund, Lindholmen Science Park

Publik laddinfrastruktur

När och var: 14.30-15:30, Session 6:1 – Pelarsalen (Scandic Frimurarehotellet)

Under denna session får vi ta del av tre presentationer på temana Placering av laddinfrastruktur för fullskaligt elektrifierad kollektivtrafik i Linköping, Publik laddinfrastruktur och The Danish Handbook in Planning and Establishing Charging Infrastructure. Modererar sessionen gör Drive Swedens programchef Malin Andersson.
Malin Andersson, Drive Sweden