Hoppa till huvudinnehåll

Synka Mera - Hearing om bygglogistik och värdeskapande

-
Online el Lindholmen Science Park, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Hur kan bygg- och fastighetsbranschen genom samverkan, standardisering och en mer enhetlig kravställan, skapa bättre förutsättningar att i närtid — genomföra en smart digitalisering av hela värdekedjan?

Arrangeras av: 
Byggherrarna & Lindholmen Science Park

Rätt genomförd reform och med rätt verktyg ger det samhälle och näringsliv en effektiv process med rapportering och uppföljning av både kommersiella data och klimatdata — i realtid!

För att veta mer, se hela agendan och registrera dig