Hoppa till huvudinnehåll

Lighthouse

Sjöfartsforskning

Besöksadress

Lindholmsplatsen 1, Göteborg

Adress

Chalmers tekniska högskola Lighthouse 412 96 Göteborg

Huvudinriktning

Sjöfartsforskning

Telefon

 

Webbplats

http://www.lighthouse.nu

Kort om företaget

Lighthouse vision är att guida den svenska maritima sektorn mot nollvisionsmålet: inga skadliga utsläpp till luft och vatten, inga olyckor och en hållbar arbetsmiljö i kombination med ökad konkurrenskraft för näringen.

Lighthouse är ett samarbete kring maritim forskning mellan Chalmers, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, KTH, Sjöfartsverket, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Föreslå en ändring