Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling på området

Lindholmen Science Park är under ständig utveckling och just nu är vi inne i en väldigt expansiv period när det gäller den fysiska utvecklingen av området. Här presenteras några av de pågående och planerade byggprojekt som är aktuella för tillfället.

karlatornet med utsikt över älven

Karlatornet på Lindholmen Science Park. Bild: Kasper Dudzik/Serneke

Nyfiken på hur stadsutvecklingen kring älven ser ut?

I Älvrummet finns inspiration och information om den pågående stadsutvecklingen i Göteborg. Här får du en helhetsbild av det som planeras och det som redan är klart i området som kallas för Älvstaden.

Aktuella byggprojekt

Här kan du läsa mer om aktuella byggprojekt på Lindholmen.

utsikt över lindholmen och älven

Karlastaden

Nu byggs Karlastaden på Lindholmen, ett modernt och förtätat centrum med allt som behövs i en stad. Mitt i tronar Nordens högsta bostadshus, Karlatornet. Karlastaden omfattar en markyta på ca 32 000 kvm och kommer att bestå av ca 15 kvarter med bostäder, kontor, handel, vård, skolor och service. På våning 69 ska ett observationsdäck byggas, dit allmänheten kommer att ha tillgång.

visionsbild spårvagn Lindholmsallén

Spårväg Frihamnen - Lindholmen

Bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen startade sommaren 2023 och beräknas pågå till årsskiftet 2025/26, då spårvagnarna ska börja trafikera sträckan. Den nya spårvägen kommer att kopplas ihop med befintliga spår på Hisingsbron. Det blir tre hållplatser längs sträckan: Frihamnen, Pumpgatan och Lindholmen, där spårvagnarna kommer att vända.

pålning på arbetsplatsen

Torg och bryggdäck i Lindholmshamnen

I augusti 2023 startade byggnationen av torgytan och bryggdäcket i Lindholmshamnen. När grunden är färdig kommer byggnationen av restaurang och kontorsyta på bryggdäcket att ta vid – ett stort kliv mot målet och ett helt färdigbyggt Lindholmshamnen. De verksamheter som finns i Lindholmshamnen kommer kunna hålla öppet som vanligt under byggnationstiden. Arbetet beräknas pågå till juni 2024.

geelys innovationscenter

Geelys innovationscenter

På Pumpgatan finns Geelys nya europeiska innovationscenter Uni3byGeely, som ska innefatta upp mot 70 000 kvm och ge plats för 3 500 anställda. Här finns även café, konferenslokaler, restauranger och hotell.

byggnader på lindholmen

Götaverken med omnejd

Atrium Ljungberg äger tre fastigheter på Lindholmen: M2:an, Tornen & Citadellet och Lindholmen 30:1 som tillsammans omfattar 73 000 kvadratmeter uthyrbar area. Byggnaderna innehåller moderna och flexibla kontorslokaler som med sina spännande detaljer från varvstiden andas själ och historia. 

the yard

The Yard Lindholmen

The Yard Lindholmen är namnet på en ny arena för små, nya och växande techbolag i Götaverkens gamla varvsområde. Äldre varvslokaler anpassas för att bli en plats för startups och teknikdrivna bolag, och erbjuder en kreativ och alternativ miljö som ytterligare förstärker Lindholmen Science Parks innovationskluster.

lindholmshamnen 2

Bostäder i Lindholmshamnen

Utvecklingen av Lindholmshamnen handlar om att skapa hem och mötesplatser. I takt med att nya kvarter byggs växer området, där små, lummiga parker samsas med hus som har gröna lösningar. När Lindholmshamnen står klart kommer cirka 650 lägenheter och en ny förskola inte bara dela adress med restauranger och caféer – utan även butiker, gym och parker.

Centrala Lindholmen

Centrala Lindholmen

Centrala Lindholmen fortsätter expandera och Chalmersfastigheter i samverkan med Älvstranden Utveckling arbetar med en plan för att fortsatt utveckla den kreativa mötesplats där studenter, forskare och medarbetare ska trivas och samspela med utvecklingsintensiva teknik- och mediaföretag. Arbetsnamnet är Lindholmen Innovation Headquarter, som kommer fyllas med kontor och mötesplatser i direkt anslutning till den nya spårvagnshållplatsen. När alla byggnader är på plats runt 2030 kommer det att finnas ca 3000 nya arbetsplatser.

Kvarteret dockan på Lindholmen

Kvarteret Dockan

Dockan är ett kvarter med svanenmärkta bostadsrättshus och en förskola. Kvarteret ligger mellan forna Götaverkens två tegelbyggnader och är ett bra exempel på ett av de senaste årens hållbara och innovativa byggprojekt på området. Byggår 2016-2018.

HSB Brf Blanka på Lindholmen

HSB Brf Blanka

I det spännande kvarteret Lindholmshamnen, med läge precis vid vattnet, har HSB byggt Brf Blanka. Det är 114 lägenheter som blev klara för inflyttning 2021. 

Lindholmens tekniska gymnasium

Lindholmens tekniska gymnasium

I februari 2018 påbörjades bygget av nya Lindholmens tekniska gymnasium vid Lindholmskajen på Norra Älvstranden. Byggnadsprojektet har haft hållbar utveckling som inriktning och stod klart hösten 2020.

Test och demo för framtidens mobilitetslösningar

Lindholmen Science Parks innovativa kluster är en bra testmiljö för framtidens mobilitetslösningar. Här kan du se några exempel vad olika aktörer och organisationer, till exempel Ericsson och Chalmers, har testat och demat på området.