Hoppa till huvudinnehåll

Nercia Utbildning AB

Kompetensutveckling

Besöksadress

Lindholmsallén 10

Huvudinriktning

Kompetensutveckling

Telefon

031-788 19 60

Webbplats

http://www.nercia.se/

Kort om företaget

Vi kompetensutvecklar medarbetare från såväl företag som offentliga verksamheter, inom områden som ledarskap, teknik, språk, data och marknadsföring/ekonomi. Vår metod är i första hand att utveckla företagsanpassade utbildningsprogram i en måldialog med kunden. Men vi genomför också öppna program som samlar medarbetare från olika verksamheter. Gemensamt för allt vi gör är att det inte enbart handlar om att förmedla kunskap. Utan i lika hög grad om att skapa goda relationer, uppmuntran och personlig utveckling.

Föreslå en ändring