Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Håll dig uppdaterad om vad som händer vid Lindholmen Science Park, både på området och i alla projekt.

San Fransisco bron i solnedgång!

Satsning på innovationssamarbeten mellan Sverige och USA inom mobilitet

2023-03-16
Vinnova och Lindholmen Science Park satsar på ökad samverkan mellan Sverige och USA för att påskynda innovation inom hållbar mobilitet. Satsningen Future Mobility ska stimulera kunskapsöverföring, nya...
Kvinna står i ett laboratorium med rock och handskar på sig

AI Sweden i samarbeten – driver Impact Innovation för strategiska hälsoprogram

2023-03-15
AI Sweden samarbetar med Nollvision Cancer, Informationsdriven Vård, Prevention Childhood Obesity och Fokus Patient i en förstudie kallad Impact Innovation: Prevention 360. De nationella...
AI bild med bokstäver

Sveriges första storskaliga generativa språkmodell

2023-02-24
AI Sweden bygger tillsammans med RISE och WASP WARA Media & Language den första riktigt storskaliga generativa språkmodellen för de nordiska språken och i första hand svenska. I januari började de...
Man som sitter och lyssnar i kreativ miljö!

”Det behövs konkreta åtgärder”

2023-02-22
Fem frågor till Erik Toshach vid International Youth Think Tank, som presenterat en ny forskningsöversikt och ett nytt policyförslag om hur en breddad mix av studenter vid universitet och högskolor...
Person leker med färger

Innovationssatsning för kreativ mångfald och demokrati

2023-02-22
Nu startar DemoCreate - ett nationellt och tvärande innovationsarbete för den kreativa sektorn. Genom att frigöra och stärka den demokratiska och innovativa kraften hos kulturella och kreativa...
Umeåhamn

Umeå utreder om grön vätgas är vägen till fossilfri sjöfart

2023-02-22
Hur kan man framöver erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar? EU projektet Blue Supply Chains ska studera bästa förnybara bränslelösningar och dess infrastrukturbehov inom...
Lars Bern, Lindholmen Science Park, Charlotta Ahlberg och Robert Eriksson Volvo Cars. Foto: Volvo Cars.

Nytt projekt undersöker elbilar som ett möjligt energilager för att balansera elnäten

2023-02-21
Det nya samverkansprojektet PEPP, Public EV Power Pilots, undersöker om fordon kan användas som energilager för att balansera elnäten. Genom två kommande tester ska projektet titta närmare på...
Peter Eriksson

Peter Eriksson - ny styrelseordförande för Drive Sweden

2023-02-17
Peter Eriksson, tidigare bostads- och digitaliseringsminister, har nyligen valts till ny styrelseordförande för Drive Sweden.
Track Friendliness 4.0 - FR8RAIL II & IV

Digital tvilling för järnväg förebygger underhåll

2023-02-16
KTH har genom samarbete med Trafikverket tagit fram en modell för en digital tvilling i Europe’s Rail-projekten FR8AIL II & IV. Syftet är att effektivisera järnvägens kapacitet för att göra den till...
Bildcollage

Fler finansiärer av Future of Democracy

2023-02-15
Future of Democracy, som leds av Medier & demokrati och AI Sweden, har knutit till sig fler finansiärer. Under 2023 går Google, Internetstiftelsen och Microsoft in med kontanta medel. – Med fler...
Kvinna pratar till kameran mot en spektakulär digital bakgrund

Utforska hur näringslivet kan använda sig av stadens digitala tvilling

2023-02-13
Följ med till Virtual Gothenburg Lab, vår testbädd för stadens digitala tvilling. Hör Monica Ek, Daniel Jungegård, Volvo Cars och Martin Karlsson, Göteborg & Co berätta om framtidsmöjligheterna som en...
Kvinna i galleria

Sveriges handel går före - hållbar konsumtion är framtiden för svensk konkurrenskraft

2023-02-07
– Hållbar handel och konsumtion, är det möjligt? Vi tror det. Handelssektorn är ett svenskt styrkeområde som är känt världen över för innovativa, hållbara och smarta varor och tjänster. Med detta...