Hoppa till huvudinnehåll

Ansökningsomgång för finansiering av film & tv-projekt är nu öppen

måndag, september 5, 2022

Är du en yrkesverksam producent, manusförfattare eller regissör? Har du en långfilm eller tv-serie i utveckling? Årets tredje ansökningsomgång är nu öppen och det är möjligt att söka utvecklingsfinansiering för projekt inom film, tv och rörlig bild.

Som en del av Göteborgs Stads filmsatsning stöttar Lindholmen Science Park innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild. Det övergripande målet är långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen genom starkare producenter och idéskapare. 

Finansieringsformen för innovativa utvecklingsprojekt syftar till att: 

 • Främja utveckling av film, tv och rörlig bild innehållsmässigt 
 • Stimulera förändring mot långsiktigt hållbara affärsstrukturer 
 • Öka chanserna för producenter av film och tv att lyckas internationellt 
 • Stimulera samarbeten mellan produktionsbolag och idéskapare 
 • Främja utveckling och nyttjande av ny teknik

Film- och tv-branschen står mitt i en större förändring, där konsumtionen av rörlig bild mycket snabbt flyttas från traditionella visningsfönster som tablå-tv, biograf och dvd-uthyrning till digitala distributionsformer. 

Vilka kan söka? För vad?

Stödet kan sökas av etablerade producenter och kreatörer kapabla att utveckla och producera professionella projekt som långfilmer, tv-dramer eller andra format avsedda för distribution via biograf, linjär tv, streaming-tjänster eller helt nya visningsfönster och digitala plattformar.

Finansieringen riktar sig till projekt under utveckling, till exempel idéutveckling, manusbearbetning, pilotproduktion eller utveckling av affärsstrategin. Projekt som är under inspelning eller efterbearbetning kan inte söka finansieringen.

För hösten 2022 prioriteras följande fokusområden för sökande projekt:

 • Främjar tillväxten av etablerade aktörer inom Göteborg med omnejd
 • Främjar samarbeten mellan etablerade och mindre etablerade aktörer
 • Finansieras och/eller utvecklas utanför traditionella strukturer
 • Genererar kompetens inom regionen
 • Har en internationell räckvidd

   Deadline för ansökan till omgång 3 är den 5 oktober kl. 17.00. Den 27 oktober bjuds utvalda projekt in till muntliga presentationer på Lindholmen. Möjlighet finns även att medverka online.

   Ansök till Steg 1

   Ansök till Steg 2

   Ansök till Steg 3

   Frågor?

   Läs mer om vår finansieringsform i vår ansökningsguide. Ta gärna kontakt med oss för att diskutera ditt projekt inför en ansökan.

   Ansökningsguide 

   Läs mer om projektfinansiering